.
FaceBook

2 representantar frå Imsland Grendautval har vore på møte på Bjoa. Her snakka dei om korleis ein kan auke folketalet i bygdene, Imsland, Bjoa og Vikebygd.

Fleire tema vert nemnde at ein kan arbeida vidare med. Ein treng difor 2 representantar frå kvar av desse bygdene til å arbeida vidare med dette målet.

.
FaceBook
Torsdag 25. februar 2021 klokka 20:30 på Bygdahuset / nett
Framlegg som nokon ynskjer å få handsama på møtet må være sendt undertegna innan 11. februar.
Endeleg saksliste blir publisert på denne sida innan 18. februar.
Før årsmøtet byrjar blir det val av representantar til B-gruppa, med personlege varamedlem.
 
Foreløpig saksliste:
Sak 1/2021: Val av 2 personer til å underskrive protokoll
Sak 2/2021: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 3/2021: Orientering frå styret: Årsmelding og rekneskap for 2020
Sak 4/2021: Vedtak av budsjett for 2021
Sak 5/2021: Val av leiar for Representantskapet
Sak 6/2021: Val av styremedlemmer og varamenn
Sak 7/2021: Val av Styreleiar og nestleiar
Sak 8/2021: Val av revisorar
Sak 9/2021: Val av nytt medlem i valnemda
 
Me treng minimum 6 representanter for å være vedtaksdyktige, så gi beskjed til undertegna om du ikkje har høve til å møte.
 
Morten Svandal
Leiar Representantskapet
Telefon: 952 07 657
E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
.
FaceBook
Nytt frå soknerådet:

18.10.20 hadde tre 4-åringar anledning til å vera med på gudstjeneste der dei fekk barnebibelen:
Selma Ilstad, Serina Imsland, Lorentz Vigre 

Presentasjon av 2020 -21 konfirmanter: 
Asbjørn Innvær Staurland 
Konstanse Øvregård 
Jenny Marvik Johansen 
Norma Kristine Imsland 
Beate Innvær Staurland 
 
Bilder frå årets konfirmanter 6 september 2020: 
Elida Birkeland, Mats Imsland 
Elise Rønnevik  .Bak 
Elena Langeland, Ingeborg Birkeland, 
Jenni Katrin Hansen,
Soknepresten Tsegayesus  HurisaHunde

 
.
FaceBook

.
FaceBook

Måndag 31.08.20 presenterte Norconsult komplett rapport i samband med barnehage – og skulebruksplan for kommunestyret på Teams. Denne vart sendt direkte på Kommune TV (https://vindafjord.kommunetv.no) – her får de ein grundig gjennomgang, samt spørsmål og svar som kom opp i møtet.
Den ligg ute som opptak og kan sjåast når som helst .

Meir informasjon her: https://www.vindafjord.kommune.no/siste-nytt/hoyring-barnehage-og-skulebruksplan.475027.aspx?fbclid=IwAR1N_FrE-XdsgyWm5rVltVVP5HAEumhiVQG6vZJe8qYY24CmJj8kxU8fYI0

.
FaceBook

.
FaceBook

Barnehage- og skulebruksplanen er no klar.
Norconsult vil orientere kommunestyret om planen måndag 31.august, kl 16.30

Les meir her: https://www.vindafjord.kommune.no/siste-nytt/informasjon-om-barnehage-og-skulebruksplanen.474972.aspx

.
FaceBook

Imsland bygdahus pleier å ha salg av mat under Ølmedal rundt, men sidan me ikkje får arrangera Ølmedal rundt på tradisjonelt vis i år, set me pris på om du vil støtte oss.
Vippsnr 109005

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716