.
FaceBook

.
FaceBook


Åpen kyrkje 17.mai fra kl.11-12.
Kristi himmelfartsdag: Drive-in-gudsteneste på parkeringsplassen ved bygdahuset kl.11.

Alle hjarteleg velkommen
Helsing Soknerådet

.
FaceBook

Me treng alle å lufte oss litt. Kvifor ikkje ta med dei du bur i lag med på ein liten PÅSKEVANDRING TIL KYRKJA DI? - med eller uten solbriller !

Les HER korleis det fungerer.

.
FaceBook

Sentrale styresmakter har sendt ut melding om at me ikkje nå skal røre turkassar, turbøker og kodekort. Me oppmodar alle til å bli med på denne dugnaden om ikkje å skrive seg inn i alle dei ulike turbøkene som er utplassert i kommunen.
«Ut på tur 2020» i Vindafjord har difor ikkje lagt bøker i turkassane. Du finn kodeord og TellTur-kode på klistermerke som er plassert utanpå turkassen.

Me oppmodar til å nytta appen Norgeskart friluftsliv til turregistreringa. Appen slår ut på gps-posisjon og registrere turen når du er innan 50 m frå turmålet, og du slepp å bruke kode i det heile. Appen er gratis å bruke.
God tur!

.
FaceBook.
FaceBook

med konfirmantane frå Diakonigruppa og Misjonsgruppa
Onsdag 11. mars kl 17.00
•    Salg av kaffe og kaker
•    Quis
•    Andakt av sokneprest Tsegayesus

Alle hjarteleg velkommen
Imsland sokneråd

.
FaceBook

Då er me allereie midtvegs i januar 2020 – Godt Nytt År til kvar og ein av dykk 
Frivilligsentralen er på plass i Sjøperlo, her deler eg kontor med nytilsett Allemed-koordinator Barbro Ringstad.
Eg registrerar stor etterspurnad når det gjeld frivillige til mange ulike føremål. Heldigvis kjem det stadig fleire til, som både har tid og lyst til å gjera ein skilnad i andre menneske sine liv. Det er allikevel plass til fleire. Eg brukar frivillig.no til publisering av frivillige oppgåver, dette er eit godt verktøy for å nå ut til folk.
Litt av tilboda/aktivitetane som rører seg:

.
FaceBook
12 januar 2020 var ein flott dag i kyrkja med dåp av Brage Imsland  og utdeling av konfirmantbibel til Celine Rønnevik og Kasper Rønnevik . Soknerådet skriv at dei håpar 11-åringane vil få stor glede av bibelen.
 
 
 
.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716