.
FaceBook

Onsdag 19. februar 2020 klokka 20:00 på Bygdahuset
Framlegg som nokon ynskjer å få handsama på møtet må være sendt undertegna innan 5. februar.
Endeleg saksliste blir publisert på denne sida innan 12. februar.
Før årsmøtet byrjar blir det val av representantar til B-gruppa, med personlege varamedlem.

Sak 1/2020: Val av 2 personer til å underskrive protokoll
Sak 2/2020: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 3/2020: Orientering frå styret: Årsmelding og rekneskap for 2019
Sak 4/2020: Vedtak av budsjett for 2020
Sak 5/2020: Vedtektsendring
§7 Representantskapet
Tidligere tekst: Andelseigerane i B- gruppa har til saman rett til fem representanter og desse blir valde for 2 år. For kvart medlem skal det veljast ein personlig varamann

Ny tekst: Andelseigerane i B- gruppa har til saman rett til fem representanter og desse blir valde for 2 år. Det skal være 5 varamedlemmer til andelseigerane i B-gruppa.

Sak 6/2020: Vedtektsendring
§8 Møte i representantskapet
Tidligere tekst: Representantskapet er vedtakført når minst 2/3 av representantane er tilstades

Forslag til ny tekst: Representantskapet er vedtakført når minst 1/2 av representantane er tilstades

Sak
Sak 7/2020: Val av leiar for Representantskapet
Sak 8/2020: Val av styremedlemmer og varamenn
Sak 9/2020: Val av Styreleiar og nestleiar
Sak 10/2020: Val av revisorar
Sak 11/2020: Val av nytt medlem i valnemda

Me treng minimum 8 representanter for å være vedtaksdyktige, så gi beskjed til undertegna om du ikkje har høve til å møte.

Morten Svandal
Leiar Representantskapet
Telefon: 952 07 657
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

.
FaceBook

Det blir årsmøte i Imsland grendautvalg torsdag 5 mars 2020 kl.19.30 på bygdahuset

                        Saksliste
Sak 1: Godkjenning av saksliste og innkalling
Sak 2: Valg av møteleiar
Sak 3: Valg av 2 til å skrive under møteprotokoll
Sak 4: Godkjenning av årsmelding
Sak 5: Godkjenning av regnskap
Sak 6: Valg av 2 nye styremedlemmer
Sak 7: Innkomne saker/Ymse

Styret må ha innkomne saker seinast 14 dager før årsmøte

           Styret i Imsland grendautvalg

.
FaceBook

Då er me allereie midtvegs i januar 2020 – Godt Nytt År til kvar og ein av dykk 
Frivilligsentralen er på plass i Sjøperlo, her deler eg kontor med nytilsett Allemed-koordinator Barbro Ringstad.
Eg registrerar stor etterspurnad når det gjeld frivillige til mange ulike føremål. Heldigvis kjem det stadig fleire til, som både har tid og lyst til å gjera ein skilnad i andre menneske sine liv. Det er allikevel plass til fleire. Eg brukar frivillig.no til publisering av frivillige oppgåver, dette er eit godt verktøy for å nå ut til folk.
Litt av tilboda/aktivitetane som rører seg:

.
FaceBook

.
FaceBook
12 januar 2020 var ein flott dag i kyrkja med dåp av Brage Imsland  og utdeling av konfirmantbibel til Celine Rønnevik og Kasper Rønnevik . Soknerådet skriv at dei håpar 11-åringane vil få stor glede av bibelen.
 
 
 
.
FaceBook

.
FaceBook

 
Damer i alle aldrar møtest kvar måndag kl 11 og går på tur. Dei har med seg kaffi og niste og kosar seg ilag. Alle som vil kan bli med, og antalet aukar litt for kvar gong. I dag var dei 23 stk som gjekk Ørevikveien og sjøvegen til Kvaløy. Neste måndag går dei Berget til Djupadalen. Oppmøte kl 11.00 på stasjonen i Imsland. 

For meir informasjon: ta kontakt med Marit Svandal, mob 959 70 242.

.
FaceBook

.
FaceBook

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716