.
FaceBook

Gjer deg klar til 3 kjempedagar saman med teaterinstruktør Jan Fredrik Grøndal Henriksen.
Skodespelarteknikk, stunt og action er varemerke hans, og er du mellom 10 og 15 år er du velkommen til flotte sommardagar på Sandeid samfunnshus.
Sjølvsagt lunsj kvar dag (etter gjeldande smittevernsreglar) og så vil du få kjekke teatereffekter som kjem til nytte.
Prisen er som i fjor, 300,- for medlemmer i Sandeid ungdomslag og 700,- for dei som vel å ikkje vera medlemmer.

Dagane er slik:
tysdag 30. juni kl. 1000-1500
onsdag 1. juli kl. 1000-1500
torsdag 2. juli kl. 1000-1500

PÅMELDING HER

.
FaceBook

.
FaceBook


Åpen kyrkje 17.mai fra kl.11-12.
Kristi himmelfartsdag: Drive-in-gudsteneste på parkeringsplassen ved bygdahuset kl.11.

Alle hjarteleg velkommen
Helsing Soknerådet

.
FaceBook

Me treng alle å lufte oss litt. Kvifor ikkje ta med dei du bur i lag med på ein liten PÅSKEVANDRING TIL KYRKJA DI? - med eller uten solbriller !

Les HER korleis det fungerer.

.
FaceBook

Sentrale styresmakter har sendt ut melding om at me ikkje nå skal røre turkassar, turbøker og kodekort. Me oppmodar alle til å bli med på denne dugnaden om ikkje å skrive seg inn i alle dei ulike turbøkene som er utplassert i kommunen.
«Ut på tur 2020» i Vindafjord har difor ikkje lagt bøker i turkassane. Du finn kodeord og TellTur-kode på klistermerke som er plassert utanpå turkassen.

Me oppmodar til å nytta appen Norgeskart friluftsliv til turregistreringa. Appen slår ut på gps-posisjon og registrere turen når du er innan 50 m frå turmålet, og du slepp å bruke kode i det heile. Appen er gratis å bruke.
God tur!

.
FaceBook.
FaceBook

med konfirmantane frå Diakonigruppa og Misjonsgruppa
Onsdag 11. mars kl 17.00
•    Salg av kaffe og kaker
•    Quis
•    Andakt av sokneprest Tsegayesus

Alle hjarteleg velkommen
Imsland sokneråd

.
FaceBook

Då er me allereie midtvegs i januar 2020 – Godt Nytt År til kvar og ein av dykk 
Frivilligsentralen er på plass i Sjøperlo, her deler eg kontor med nytilsett Allemed-koordinator Barbro Ringstad.
Eg registrerar stor etterspurnad når det gjeld frivillige til mange ulike føremål. Heldigvis kjem det stadig fleire til, som både har tid og lyst til å gjera ein skilnad i andre menneske sine liv. Det er allikevel plass til fleire. Eg brukar frivillig.no til publisering av frivillige oppgåver, dette er eit godt verktøy for å nå ut til folk.
Litt av tilboda/aktivitetane som rører seg:

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716