.
FaceBook
Nytt frå soknerådet:

18.10.20 hadde tre 4-åringar anledning til å vera med på gudstjeneste der dei fekk barnebibelen:
Selma Ilstad, Serina Imsland, Lorentz Vigre 

Presentasjon av 2020 -21 konfirmanter: 
Asbjørn Innvær Staurland 
Konstanse Øvregård 
Jenny Marvik Johansen 
Norma Kristine Imsland 
Beate Innvær Staurland 
 
Bilder frå årets konfirmanter 6 september 2020: 
Elida Birkeland, Mats Imsland 
Elise Rønnevik  .Bak 
Elena Langeland, Ingeborg Birkeland, 
Jenni Katrin Hansen,
Soknepresten Tsegayesus  HurisaHunde

 
.
FaceBook

.
FaceBook

Måndag 31.08.20 presenterte Norconsult komplett rapport i samband med barnehage – og skulebruksplan for kommunestyret på Teams. Denne vart sendt direkte på Kommune TV (https://vindafjord.kommunetv.no) – her får de ein grundig gjennomgang, samt spørsmål og svar som kom opp i møtet.
Den ligg ute som opptak og kan sjåast når som helst .

Meir informasjon her: https://www.vindafjord.kommune.no/siste-nytt/hoyring-barnehage-og-skulebruksplan.475027.aspx?fbclid=IwAR1N_FrE-XdsgyWm5rVltVVP5HAEumhiVQG6vZJe8qYY24CmJj8kxU8fYI0

.
FaceBook

.
FaceBook

Barnehage- og skulebruksplanen er no klar.
Norconsult vil orientere kommunestyret om planen måndag 31.august, kl 16.30

Les meir her: https://www.vindafjord.kommune.no/siste-nytt/informasjon-om-barnehage-og-skulebruksplanen.474972.aspx

.
FaceBook

Imsland bygdahus pleier å ha salg av mat under Ølmedal rundt, men sidan me ikkje får arrangera Ølmedal rundt på tradisjonelt vis i år, set me pris på om du vil støtte oss.
Vippsnr 109005

.
FaceBook

Sentrale styresmakter har sendt ut melding om at me ikkje nå skal røre turkassar, turbøker og kodekort. Me oppmodar alle til å bli med på denne dugnaden om ikkje å skrive seg inn i alle dei ulike turbøkene som er utplassert i kommunen.
«Ut på tur 2020» i Vindafjord har difor ikkje lagt bøker i turkassane. Du finn kodeord og TellTur-kode på klistermerke som er plassert utanpå turkassen.

Me oppmodar til å nytta appen Norgeskart friluftsliv til turregistreringa. Appen slår ut på gps-posisjon og registrere turen når du er innan 50 m frå turmålet, og du slepp å bruke kode i det heile. Appen er gratis å bruke.
God tur!

.
FaceBook

Då er me allereie midtvegs i januar 2020 – Godt Nytt År til kvar og ein av dykk 
Frivilligsentralen er på plass i Sjøperlo, her deler eg kontor med nytilsett Allemed-koordinator Barbro Ringstad.
Eg registrerar stor etterspurnad når det gjeld frivillige til mange ulike føremål. Heldigvis kjem det stadig fleire til, som både har tid og lyst til å gjera ein skilnad i andre menneske sine liv. Det er allikevel plass til fleire. Eg brukar frivillig.no til publisering av frivillige oppgåver, dette er eit godt verktøy for å nå ut til folk.
Litt av tilboda/aktivitetane som rører seg:

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716