Sponsorar


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


Dette er ei felles nettside for bygda Imsland. Grendeutvalet eig nettløysingen, men nettsida kan brukast utan kostnad av alle lag og organisasjonar i bygda. Her ligg informasjon om styret og aktiviteten til dei ulike laga. I tillegg håpar me at me klarer å fange opp den aktiviteten som føregår i bygda til eikvar tid, slik at imsland.info vert den gode informasjonskanalen me ynskjer den skal vera.

Med denne sida ønskjer me å :
* Profilere Imsland på ein positiv måte som gjer det interessant å bu, arbeide og
feriere her.
* Vise oversikt over aktivitetar: vera vår moderne tids ”oppslagstavle”.
* Leggje ut store og små nyhende frå bygda og nærmiljøet.
* Informere om laga sine oppgåver og aktivitetar.

Nettstaden kan innehalde oversikt over ledige tomter, ledige arbeidsplassar, ledig arbeidskraft, kva skjer på skulen, informasjon om næringslivet, lokalhistorie, reportasjar frå 4H, bruktmarknad, pensjonisttur, klipp frå barnehagen, kalender som syner aktivitetar på bygdahuset, kven vil ha avløysarjobb osv osv osv.

Me håpar nettstaden kan bli ein god kanal der me kan informere kvarandre!{#emotions_dlg.smile}

Drift av sida:
Foreløpig vert nettstaden drifta av Lars B Skipevåg og Bente Kjos-Wenjum. Send oss tips, stoff, bilete, informasjon, - ja – kva som helst som kan vera aktuelt å publisera.
Aurelija Hustveit er fast skribent i serien "Kva gjer dei no?"

Me vil gjerne ha med oss fleire i redaksjonen! Systemet er enkelt å bruka, og du vil få god opplæring. Er du van med å bruke pc så lærer du dette fort. Ta kontakt!

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716