.
FaceBook

Soknerådet har hatt fem møter og har handsama 23 saker i 2018. Me har ein representant i Vindafjord kyrkjelege fellesråd, ein i felles utval for trusopplæring (FUT), to representantar i diakoni utval, og ein i lokal trusopplæringsutval for Imsland, Vikedal og Sandeid.

.
FaceBook

Det vert årsmøte i Imsland Grendautval på Imsland Bygdahus måndag 4. mars kl. 19.00.
Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Val av møteleiar
 3. Val av 2 til å skriva under i møteboka saman med møteleiar
 4. Årsmelding
 5. Rekneskap
 6. Innkomne saker
 7. Val
 8. Ymse

  Innkomne saker må vera hjå ein i styret innan 7 dagar før årsmøtet. Styret i år har vore: Leiar Hanne E. Imsland, nestleiar Ann Helen Olsen, kasserar Kristin Schibevaag, sekretær Anette Klungtveit, styremedlemmer Ann Kristin Eikeland og Monika Vanvik.

  Vel møtt!
  mvh Grendautvalet
.
FaceBook

Vindafjord kommune har for tida eit pågåande prosjekt for å få folk til å flytta til bygdene våre. I den anledning inviterer Imsland Grendautval alle som bur i Imsland til folkemøte på Imsland Bygdahus torsdag 14. februar 19.00.

Me ønsker å komme fram til kva som må til for å få folk til å flytte til bygda vår. Me ønsker å søke midlar til dette, og treng hjelp av dykk til å finne gode idear!

Håpar de tar turen og vil hjelpa oss med dette! 
Helsing Imsland Grendauvtal.

.
FaceBook

Fotograf Nordtveit har tatt mange flotte bilde. Han er premiert i fleire kategoriar og er også tatt ut på Norge sitt foto-landslag. Tysdag 19.februar kl 19.30 kjem han på bygdahuset for å vise og fortelje om bilde han har tatt.


Me har 40 tilgjengelege billettar til arrangementet som er ope for alle. Her er det førstemann til mølla!
Pris: Gratis for medlemar i Imsland bygdekvinnelag og 200,- for andre.
Kjøp billettar ved å sende oss melding i chatten eller på sms til 47 23 17 35.

.
FaceBook

i stova på Vikedal bufellesskap mandag 25. februar kl 19.00
Vanlege årsmøtesaker
Program elles:
• Orientering om Vindafjord museum
• Status på arbeidet med bygdebøkene for alle tre bygdene
• Foto frå sogelagsturen 2018

Matøkt
Alle medlemmer og andre interesserte er velkomne!

.
FaceBook
" Vi har gleden av å invitere dere til sonemøte den 28.februar kl. 19.00 på Tysvær soknehus . 
Tema for kvelden blir tradisjonsmat med en "retro" vri. Det vil bli servert mat og være salg av lodd.
Inngang kr 150,-
Hjertelig velkommen!
Hilsen Tysvær bygdekvinnelag"

Medlemar i Imsland bygdekvinnelag kan melde seg på til Anita Øvregård, tlf  97118177 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innan 8.februar.
 
 
.
FaceBook

Mandag 18. februar 2019 klokka 19:30 på Bygdahuset

Framlegg som nokon ynskjer å få handsama på møtet må være sendt undertegna innan 4. februar.
Dersom det vert endringar i sakslista blir denne sendt ut innan 11. februar.

Før årsmøtet byrjar blir det val av representantar til B-gruppa, med personlege varamedlem.

Førebels sakliste:
Sak 1/2019: Val av 2 personer til å underskrive protokoll
Sak 2/2019: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 3/2019: Orientering frå styret: Årsmelding og rekneskap for 2018
Sak 4/2019: Vedtak av budsjett for 2019
Sak 5/2019: Val av leiar for Representantskapet
Sak 6/2019: Val av styremedlemmer og varamenn
Sak 7/2019: Val av Styreleiar
Sak 8/2019: Val av revisorar
Sak 9/2019: Val av nytt medlem i valnemda

Me treng minimum 8 representanter for å være vedtaksdyktige, så gi beskjed til undertegna om du ikkje har høve til å møte.

Morten Svandal
Leiar Representantskapet
Telefon: 952 07 657
E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

.
FaceBook

Hauk 4H har valgt nytt styre: 
Leiar: Liva Imsland
Nestleiar: Linnea Hansen
Kasserar: Elise Rønnevik
Sekretær: Nina Rønnevik
Styremedlem: Sara Marvik
Varamedlem: Hanna Elisabeth Staurland

Klubbrådgiverar er: Kristin Hansen, Marianne Vanvik og Hanne Gro Marvik

.
FaceBook

Her kjem invitasjon til årets damefest?Det kjem ikkje invitasjon i postkassane i år - men alle er like velkomne som før!!! Fint viss du hjelper oss å spre dette - slik at alle får meldt seg på i tide?

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716