Sponsorar


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


Dato: 08.02.24.
Kl. 19.00.
Sted: Imsland Bygdahus.

Saker til behandling for årsmøte er som følger:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Val av to stemmerettmessige til å underskrive protokollen saman med møteleiaren
5. Styrets årsmelding
6. Rekneskap
• Tilgjengeleg på årsmøte.
7. Val av styremedlemmer og varamedlemmer
• 1. stk. styreleiar.
• 2. stk. styremedlemmer.
• 3. stk. varamedlemmer.
8. Val av revisor
• 1. stk.

Har du kandidatar til; styreleiar, styremedlemar og varamedlemar i Imsland Grendautval? Ta gjerne kontakt på mail eller med ein i styret.
Vedtekter: Vedtekter_for_Imsland_Grendautval.pdf

Styret Imsland Grendautval

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716