Sponsorar


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


Hauk 4H inviterer til HAUSTFEST på Imsland bygdahus lørdag 28.oktober.
Utstillingane opnar kl 18:00. Festen startar kl 19:00
Det blir utdeling av 4H-merker, underhaldning, utlodning, matservering m.m.
Me ønskjer heile bygda hjarteleg velkommen!
Helsing styret i Hauk 4H
 

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716