Sponsorar


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


Kommunen har 2 ledige byggeklare tomter i feltet i Ølmedal:Tomt 1 har areal 1007 m2 og kostar 90 000 kroner.
Tomt 2 har areal  886 m2 og kostar 67 500 kroner.

Planlagde tomter
Mellom Bygdahuset og skulen er det og regulert til bustadbygging.

Dersom tre personar er interesserte i tomt i det planlagde feltet vil kommunen starte utbygging. Utbygginga tek om lag 3 – 6 månadar og inneber at det vert opparbeidd veg, vatn og kloakk fram til grensa.

Tomtene ligg sentralt i Imsland, i umiddelbar nærleik til skule, barnehage, bank og bygdahus. Storleiken på tomtene er frå 800 – 1000 m2 og vil kosta mellom 300 000 – 400 000 kroner.

Sjå flyfoto og kart over området

Er du interessert? Ta kontakt med Linda Nordtveit på tlf 53 65 61 06 eller Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716