Sponsorar


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


Omlag 100 personar fann vegen til bygdahuset då kommuneadministrasjonen informerte om arbeidet med barnehage- og skulebruksplan. Kommunedirektøren la fram si foreløpige tilråding, som inneber at Imsland skule og barnehage blir lagt ned frå hausten 2023.

Viktig at alle som har ei meining om saka skriv høyringsinnspel på denne lenka: Høyringsinnspel til barnehage- og skulebruksplan - Vindafjord kommune
F
rist for innspel er 18.april 2022. 

Meir informasjon: Planframlegg barnehage- og skulebruksplan (framsikt.net)

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716