Rådmannen har levert si innstilling til revidert plan. Saka skal handsamast i formannskapet i byrjinga av februar 2016.
Planutkastet skal så leggjast ut til offentleg ettersyn. Endeleg vedtak for både samfunnsdelen og arealdelen skal etter planen skje i løpet av våren / hausten 2016.
Informasjon frå kommunen finn ein HER
Innspel til arealdelen frå folkemøte og grendautval.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716