Me i grendeutvalet har vore i kontakt med Haugaland Kraft angåande det å få fiber til bygda. Dei har ingen konkrete planar om å legga opp det her i bygda i næraste framtid. Me vil likevel prøve å få fortgang på dette og køyrer difor ein underskriftskampanje. Får me mange nok underskrifter vil dei sjå på saken og vurdere det på nytt.
Fiber vil gi eit raskare og meir stabilt nett og moglegheit for altibox. Les meir om altibox her: https://www.haugnett.no/           På denne sida kan ein også melde si interesse for fiber ved å gå på linken som heiter «nå kan du også bestille fiber direkte på web». Men hugs også å gi di underskrift til oss! Me prøver å gå rundt i veke 11, Får de ikkje besøk av oss kan de berre ta kontakt med ein av oss i grendeutvalet: Sølvi Staurland, Anette Klungtveit, Ann Helen Olsen, Margunn Fjetland, Berit Haugland, Ann Kristin Eikeland eller Hanne E. Imsland.
Vonar så mange som mogleg er med på dette! Laughing
Imsland Grendeutval

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716