Det vert årsmøte i Imsland Grendautval på Imsland Bygdahus tysdag 03.02.2015 kl. 19.00.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Val av møteleiar
  3. Val av 2 til å skriva under i møteboka saman med møteleiar.
  4. Årsmelding
  5. Rekneskap
  6. Innkomne saker
  7. Val
  8. Ymse

Innkomne saker må vera hjå ein i styret innan 7 dagar før årsmøtet. Styret i år har vore: Leiar: Sølvi Staurland, nestleiar Berit Haugland, kasserar: Ann Kristin Eikeland, sekretær: Hanne E. Imsland, styremedlem: Margunn Fjetland, Anette Klungtveit og Ann Helen Olsen.
Det blir noko å bita i.

Vel møtt!

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716