Det vart samla inn kr 6110,50 under fasteaksjonen på tirsdag. Vi takkar bygdefolket for store og små bidrag og takk til konfirmantar og foreldre for innsatsen.
Soknerådet

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716