Grunnen til dette er at innredningsprosessen på loftet likevel skal utføres av dugnadsgjengen som opprinneleg var i gang med arbeidet. Dette skal skje i de nærmeste månedene.

Loftet skal etter planen drives som en del av huset. Når rommet er ferdig innreda planlegges det en offisiell åpning og et allmøte. Der skal alle interessene rundt drifta av loftet samles, en finner ordninger for bruken av rommet, og en starter forhåpentligvis mange aktiviteter.

Som andre deler av bygdahuset vil loftet stå til disposisjon for alle i bygda. Det blir en aldersgrense tilpassa ungdommen og en vaktordning som de voksne brukerene og foreldre av ungdommene skal delta i.

Rommet innredes først og fremst med tanke på ungdom, men det blir muligheter for alle alderstrinn. Rommet skal ha et kjøkken, en sofakrok, ei bokhylle med plass til litteratur, stoler, projektor, lerret og høytalere (kino), et musikkhjørne med en liten scene og noen få instrumenter. Mulige bruksområder er f.eks. møtestad for ungdom, 4H møterom, kinorom, musikkrom, datarom, bibliotek (bøker/blader/filmar), kaffistova, aviskrok.

Styret IBH

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716