Grendautvalet har sendt bilete frå rasteplassen på Ørevikvegen. Lars Staurland har gjort jobben med å fikse rekkverket. Grendautvalet seier at Lars alltid er positiv når dei ber om hjelp, noko dei set svært stor pris på!

Med SMIL-midlar frå kommune/ fylkesmann er det og rydda og utført hogstarbeid ved rasteplassen, slik at utsikten over fjorden no er betre{#emotions_dlg.smile}


 


.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716