Marine Harvest gjev 350 000 kroner og er med og delfinansierer den nye idrettshallen for Imsland, Sandeid og Vikedal.  Pengane kjem frå Marine Harvest-fondet, og i tildelingsbrevet står det at dei  ser på realisering av storhallen som eit viktig bidrag til lokalsamfunnet,  og at dei  gjerne vil hjelpa  til vidare på vegen.

Kriterium for tilskot:
Tiltaket skal komma flest muleg i lokalsamfunnet til gode.
Tilskotet skal ikkje brukast til driftsstøtte.
Tilskotet skal vera i ein kommune der Marine Harvest har verksemd.

Den totale kostnaden for idrettshallen ligg på omlag 16 millionar, og pengane frå Marine Harvest kjem godt med!

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716