På Imsland skule har det dei siste 10 vekene vore fokus på fysisk aktivitet. Elevane har trena tre gonger i veka, og er no mykje sprekare enn før. Kanskje nokon av dei har tenkt å stilla i Ølmedal Rundt på måndag?

Du kan lesa om sprekingane her, i Grannar sin artikkel.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716