Kommunen overtok Imsland vassverk frå årsskiftet slik som planlagt, og
overgangen har så langt gått greit. Det nye pumpehuset blir truleg ferdig
til sommaren, og kommunen vurderer å leggja ny leidning direkte frå
pumpehuset til høgdebassenget.

Rekneskapen for vassverket for 2010 er nå klar, og kan lesast HER. Det viser
eit underskot på drifta på kr 124.493,-. I tillegg kjem kostader ført i
2011, slik at det reelle underskotet på drifta i fjor var 130.948,-.
Kostnader med det nye pumpehuset er då halde utanfor.

Dersom nokon av medlemene ynskjer utskrift av rekneskapen tilsendt, ta
kontakt med underteikna på telefon 91753446.

Theodor Imsland
Leiar


.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716