Styret i Imsland Vassverk markerte avslutning av vassverket og ein vellukka overføring til kommunen med ein middag på Ryfylke Fjordhotell onsdag 9. februar.

 

 
Per Bakkedal, Theodor Imsland, Sigbjørn Staurland 

Med på middagen var også dei to som nå i mange år har hatt ansvar for drift av verket, Sigbjørn Staurland og Per Bakkedal. Sigbjørn har vore med på dette heilt sidan tidleg på 80-talet.

For å synleggjera at ein set pris på arbeidet dei har gjort, fekk dei overrekt ei lita minnegåve frå formannen. Dei har måtta rykka ut i all slags vær, når abonnentar har mista vatnet. I slike stillingar må ein også ofte tåla klager frå folk, som i mange høve kjennest svært urettferdig. Slik er det berre.

Takk for lang og tru teneste begge to.

 Styret i Imsland vassverk.

 

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716