5. og 6. klasse på Imsland skule stakk av med sigeren over 7. klasse på Skjold skule og 6. kl. på Enge skule i krimkonkurransen som Grannar stod bak.

Etter at Ingvar Moe starta denne skrivestafetten på slutten av 1989, fylgde elevane i dåverande 5. og 6. klassar ved skulane i Grannar-distriktet, opp med å forfatta dei neste kapitla.

Siste kapittel blei aldri skrive, men nå, over 20 år etter at «Mysteriet i Svartaberget» oppstod, er forteljinga avslutta.

Elevar i 6. og 7. klasse ved Enge, Imsland og Skjold skule vart trekte ut i ein konkurranse i regi av Grannar om å fullføra forteljinga.

Vinnaren blei offentleggjort under Kulturnatt i Etne laurdag 5. februar. Det var ein jury beståande av barnebokforfattar Roald Kaldestad, og bibliotekarane Guri Ravatn, Ølen og Kari Bolette Lundal, Stord som kåra vinnaren.

And the winner is: Imsland Skule, 5. og 6. klasse!!

Premien er diplom og lovord + eit forfattarbesøk i klassen.

Dette er kjempebra jobba, dei kan vera stolte over dette!

Gratulera til 5. og 6. klasse, og til norsklæraren deira Hilde Bjelland Abelseth!

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716