Klatremus og dei andre dyra i Hakkebakkeskogen er klare for premiere
torsdag 17. juni klokka 19:00 på Bygdahuset i Imsland.

Det er elevane ved Imsland skule som set opp syngjespelet,
som er i 2 akter.
Her er både skodespel, rapping, kor- og solosong, i tillegg til 
instrumentale innslag og meir.

Sikre kjelder fortel redaksjonen at dette vert ei svært flott 
framsyning, og at førestellinga har alt: spenning, venskap, krig, 
redsle, glede og heldigvis er her og kjærleik.

Då vil me berre minne om lova for dyra i Hakkebakkeskogen:
1. Alle dyr i skogen må vera venner.
2. Ingen får lov til å eta kvarandre.
3. Den som er doven og ikkje finne mat sjølv, må ikkje ta mat frå andre.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716