Sponsorar

 
 Søndag 29. august kl 11.00 skal det vere konfirmasjon i Imsland kyrkje.
Årets konfirmantar er Norma Aartun Imsland, Konstanse Øvregård, Jenny Marvik, Asbjørn og Beate Staurland. Gratulerer med dagen til konfirmantane!!!

Det blir og nattverd og takkoffer til konfirmantarbeidet.

Soknerådet viser til smittevernsreglane og ber deg ta med lapp med navn og telefonnummer. Personar med luftvegssymptom må vere heime. Det er sett grense for antal besøkande.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716