Det blir årsmøte i Imsland grendautvalg torsdag 5 mars 2020 kl.19.30 på bygdahuset

                        Saksliste
Sak 1: Godkjenning av saksliste og innkalling
Sak 2: Valg av møteleiar
Sak 3: Valg av 2 til å skrive under møteprotokoll
Sak 4: Godkjenning av årsmelding
Sak 5: Godkjenning av regnskap
Sak 6: Valg av 2 nye styremedlemmer
Sak 7: Innkomne saker/Ymse

Styret må ha innkomne saker seinast 14 dager før årsmøte

           Styret i Imsland grendautvalg

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716