TV-innsamlinga går i år til organisasjonen Care med tema: «Nå er det hennes tur». Care har som mål å hjelpa kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda.
Meir info finn du her: https://www.blimed.no/tv-aksjonen-2019/
Innsamlinga samarbeider i år med Sanitetsforeininga. Denne har vi ikkje lenger i Imsland, så vil du bidra som bøsseberar, ta kontakt med meg på tlf 91753446.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716