Det vert årsmøte i Imsland Grendautval på Imsland Bygdahus måndag 4. mars kl. 19.00.
Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Val av møteleiar
 3. Val av 2 til å skriva under i møteboka saman med møteleiar
 4. Årsmelding
 5. Rekneskap
 6. Innkomne saker
 7. Val
 8. Ymse

  Innkomne saker må vera hjå ein i styret innan 7 dagar før årsmøtet. Styret i år har vore: Leiar Hanne E. Imsland, nestleiar Ann Helen Olsen, kasserar Kristin Schibevaag, sekretær Anette Klungtveit, styremedlemmer Ann Kristin Eikeland og Monika Vanvik.

  Vel møtt!
  mvh Grendautvalet
.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716