Det vert årsmøte i Imsland Grendautval på Imsland Bygdahus torsdag 22. februar kl. 19.00.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar
3. Val av 2 til å skriva under i møteboka saman med møteleiar
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Innkomne saker
7. Val
8. Ymse
Innkomne saker må vera hjå ein i styret innan 7 dagar før årsmøtet. Styret i år har vore: Leiar Hanne E. Imsland, nestleiar Ann Helen Olsen, kasserar Berit Haugland, sekretær Anette Klungtveit, styremedlemmer Ann Kristin Eikeland, Kristin Schibevaag og Anette Haraldseid.

Vel møtt!
Grendautvalet

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716