Rådmannen har lagt fram budsjettforslag der det er forslag om å slå saman rektoren ved Imsland skule og barnehage med Vikedal skule.

Me i FAU ved Imsland skule og barnehage og Imsland grendeutval vil gjerne høyre DI meining om dette. Skal me la dette skje eller skal me jobba for å behalda rektor ved skulen vår?

Budsjetteforslaget finn de her: https://www.vindafjord.kommune.no/siste-nytt/budsjettframlegg.460093.aspx     om lag side 51.

Møt opp på bygdahuset måndag 21.11.16 kl. 20!
Enkel servering 

mvh
FAU ved Imsland skule og barnehage
Imsland grendeutval

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716