Årets gullkonfirmantar:
Frå venstre: Liv Imsland Gulbrandsen, Bjarne Emil Torsteinbø, Liv Norunn Hustveit Bakkedal og Bodhild Åsland Hustveit.
Dei andre i kullet: Bjarte Skipevåg, Kitty Marie Hustveit Sletteland, Kåre Finnvik (død) og Gunnar Martin Torsteinbø (død).

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716