Grendeutvalet har planar om å rusta opp treningsrommet.
Er det nokon som har treningsutstyr ståande som dei ikkje brukar, og vil kvitte seg med?
Ta kontakt med ein i grendautvalget dersom det er aktuelt.
Me har planar om å kjøpe nytt utstyr også, men alle bidrag er positivt.
Helsing Grendeutvalet

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716