1 10 11 12 13 14 15 16 18 19 2 3 5 7 8 9

Det er valgt nytt styre for 2016: Gudrun Margrete Dyrseth er leiar, Anita Øvregård er nestleiar, Marita Kvitno Staurland er kasserar, Bente Kjos-Wenjum er sekretær, Sølvi Staurland og Kristin Hansen er styremedlemar. 


(Foto: Torunn Rønnevik)

.
FaceBook


Det er no utplassert 5 hjartestartarar i Imsland.
Sjå kart over kor dei befinne seg HER
For utskrift

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716