1 10 11 12 13 14 15 16 18 19 2 3 5 7 8 9

Styret tok gjenvalg:
Anita Øvregård, Marita Staurland og Sølvi Staurland vart valde for 2 år.
Kristin Hansen, Gudrun Dyrset og Bente Kjos-Wenjum vart valde for 1 år. Gudrun vart vald som leiar. 

Laget har fått mange nye medlemar i løpet av det siste året; me har auka frå 15 til 33!

Me satsa på to hovudprosjekt i fjor: Damefest og Heile bygda i bevegelse, som består av 4 turar i 4 årstider.

Me har spennande planar for neste år og - og det blir iallefall ny damefest!

 

.
FaceBook


Det er no utplassert 5 hjartestartarar i Imsland.
Sjå kart over kor dei befinne seg HER
For utskrift

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716