Torsdag 17.juni  kl. 19 er det premiere på syngjespelet
"Klatremus og dei andre dyra i Hakkebakkeskogen".

Det er elevane ved Imsland Skule som set opp dette stykket  i 2 akter, og her er både skodespel, rapping, kor- og solosong og instrumentale innslag med meir...

Me kjem attende med meir informasjon om blant anna billettpris og kafesal i pausen.

Dette blir ei kjekk framsyning, og me vil oppfordra dykk alle til å setja av denne datoen på kalenderen!

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716