Sponsorar

 
 Vindetreet for 2011 er nå lagt ut for sal i bokhandlar og ein del butikkar og bankar i distriktet.
Dette er den 20. utgåva av sogeskriftet, og dette blir markert med ei  stor jubileumsutgåve på heile 120 sider.  Ein har også prøvd å friske opp layout og biletbruk i skriftet. Det er i år mange gode artiklar frå Imsland.
Framsida er pryda av eit bilete av Imslandkyrkja, og Tomas Finnvik har skrive ein artikkel om kyrkja i høve 150-års jubileet.
Ein har hatt ein serie kor ein har fått folk til å skrive om bygda si, og i år er det Imsland sin tur. Ellen Mo Marvik og Olav Marvik har skrive artikkelen "Kva er Imsland".
Vidare har Oddvar Haugland skrive ein artikkel om sin tidlegare nabo Sven Hustveit.
Gerd Borgny Skipevåg Hanken har skrive om tida ho gjekk på skulen på Hyttebø. 
Ingebrigt Bjelland har skive om si musikalske utvikling frå barndommen i Imsland til han gav ut samlinga
"Folkeleg musikk i Rogaland".
I artikkelen "Karduanbereder Salqvist" har underteikna skrive litt om kva som dukka opp då eg ville undersøkja kvifor bestemor mi Gemelia Hustveit vart døypt med mellomnavna "Schrøder Salkvist". 
Vidare skriv Tomas Finnvik om "rotne revar" i kommunestyret i Imsland.

Hovudartikkelen i år er nok "Skulestriden i Skjold". Bygda vart landskjend i 1953, då ein del av bygda bygde ein ekstra etasje på den nye skulen, medan andre med ordførar i spissen reiv han ned.
Beret Guldberg har også ein interessant artikkel om endringane som har skjedd i Vikedal frå ho først kom der  på 1970 talet til no.

Komplett artikkeloversikt finn du og på nettsida www.vindetreet.com.

Kjøp bladet! Her er mange timar med godt lesestoff!

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716