I Vindafjord er det sett i gang eit nytt tilbod for å gjera det enklare for oss å låna bøker og anna frå biblioteket. Du kan bestilla via internett, telefon eller e-post og plukka varene opp på Joker i Vikedal.

Tilbodet gjeld og lydbøker, CD-ar, DVD og anna og levering kan skje på samme stad.

Les meir på kommunen sine heimesider.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716