Det er framleis full vinter med mykje snø - og hjorten trekkjer til mateplassar langs vegen. Redaksjonen har fått melding om påkøyrt hjort i Hogganvik og i Kvaløy. Vegvesenet har no sett ned fartsgrensa ved mateplassen som ligg mellom Øvregard og Kvaløy. Oppfordringa før helga er altså: Køyr forsiktigt og set ned farten der du veit hjorten ferdast!

Foto: Dan Veggeberg

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716