Imsland skule er med i det pedagogiske prosjektet Kvitebjørnen - undring og læring.

Prosjektet startar når elevane går i 6. trinn og skal fylgja elevane 2 veker kvart år til dei går ut av 10. trinn. Dette året har Kvitebjørnen fokus på innovasjon, og elevane skal ta utgangspunkt i sitt eige nærmiljø og nytta fantasien og skaparkrafta si for å koma opp med idear til forbetringar.

Prosjektet har mellom anna målsetjing om at elevane skal verta betre kjende i sitt eige miljø og læra meir om historien til heimstaden sin.

Imsland skule har mellom anna vore på tur til Imslandsjøen. Du kan lese skulen sin blogg her.

Det er Rasmus Løland-stiftinga som står bak det pedagogiske prosjektet. Du kan lese meir om Kvitebjørnen her.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716