Lydanlegget på bygdahuset

Vil du leige eller har bruk for lydanlegget på bygdahuset, ta kontakt med Stein Gunnar Hustveit tlf 95038546.

1 Lydanlegget blir ikkje leigd ut utan at Stein Gunnar har ansvaret.
2 Leige av anlegget er gratis
3 Du betaler Stein Gunnar for jobben, avtal pris med han.

Trimrommet finn du i underetasjen til Bygdahuset. Her er diverse utstyr som punchingball, trim- og spinningsyklar, multiapparat, matter og romaskin. Meir enn nok til å stramma seg godt opp med andre ord!

Prisar 2015:
For kr 400,- kan du trimma kor mykje du vil i eit heilt år.

Me minnar om at ein betaler medlemsavgift for kalenderåret,

Styret i Imsland Bygdahus har bestemt at

1   Ny aldersgrense ved lån av trimrommet er satt til 16 år i ein prøveperiode på 1 år.
2   Me anbefalar at det bør vera 2 stk ved bruk av apparata.
3   Alle som nyttar seg av trimrommet må kryssa av i ny perm kvar gong dei nyttar rommet.
4   Nye brukarar kan prøva gratis 2 gonger.
5   Pris pr kalenderår er kr 400,- giroar ligg framme.

 

Reglar for bruk av treningsrommet:

All bruk av treningsrommet skjer på eige ansvar.

Treningsutstyr skal brukast på ein slik måte at det ikkje er fare for personskade.

Ved feil/manglar på utstyr skal dette straks rapporterast til Vaktmeister

.
FaceBook


Det er no utplassert 5 hjartestartarar i Imsland.
Sjå kart over kor dei befinne seg HER
For utskrift

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716