.
FaceBook

Vil du leige eller har bruk for lydanlegget på bygdahuset?
Ta kontakt med Stein Gunnar Hustveit tlf 950 38 546.


1 Lydanlegget blir ikkje leigd ut utan at Stein Gunnar har ansvaret.
2 Leige av anlegget er gratis
3 Du betaler Stein Gunnar for jobben, avtal pris med han.

.
FaceBook

Det vert halde  årsmøte i representantskapet for året 2015 på Bygdahuset onsdag 2. mars klokka 19.30
I samsvar med vedtektene skal møte handsama fylgjande foreløpige sakliste:    

1. Årsmelding og reknskap
2. Framlegg til budsjett for komande år.
3. Val av leiar i representantskapet for komande år. (Vald blant representantane.)
4. Val av styremedlemmer m/varamenn, leiar og nestleiar.
5. Val av revisorar
6. Andre saker som står på saklista.

Andre saker som styre eller andelseigarar vil ha opp til drøfting/vedtak i årsmøte, må vera representantskapet i hende  seinast 2 veker før møte.
Endeleg innkalling og sakliste kjem ei veke før møtet.

Sverre Hustveit
leiar i representantskapet.
– Tlf. 47269900,      epost:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

.
FaceBook

Rådmannen har levert si innstilling til revidert plan. Saka skal handsamast i formannskapet i byrjinga av februar 2016.
Planutkastet skal så leggjast ut til offentleg ettersyn. Endeleg vedtak for både samfunnsdelen og arealdelen skal etter planen skje i løpet av våren / hausten 2016.
Informasjon frå kommunen finn ein HER
Innspel til arealdelen frå folkemøte og grendautval.

.
FaceBook


Tysdag 19.01 blir det skeisedag på Børkjelandsvatnet kl 16.30.
Det blir sal av pølser og solbærtoddy/kaffe. Dei som ikkje har skeiser kan evt. ha med seg ski. Open dag for alle

.
FaceBook

I gudstenesta søndag 3. januar vart det delt ut konfirmantbibel til 11-åringane.
Dei er i år Elise Rønnevik, Elena Langeland og Mats Marvik.
Her saman med sokneprest Harald Eintveit.

.
FaceBook

Jul i kyrkja 2015
Det har vel knapt hendt før at kyrkja har vore i bruk 4 gonger på 8 dagar.
Men i år skjedde det. Det var skulegudsteneste den 18, jula vart sungen inn den 20, gudsteneste om julaftan, og det same 1. juledag. Til saman var mange fleire innom enn heile folketalet i bygda. Juleaftan var det spesielt mange som møtte fram, over 180.

.
FaceBook

.
FaceBook

.
FaceBook

Torsdag 29. oktober klokka 19.30 inviterer bygdekvinnelaget til samling på Øvregård, i Anita sitt nyoppussa lokale. Anita serverer suppe mm. 
Mette Vatland frå Ropeidhalvøya bygdekvinnelag kjem og fortel om bygdekvinnelaget på halvøya og korleis dei driv laget der. 
Ellers blir det diskusjon om korleis bygdekvinnelaget i Imsland skal drivast vidare. På møtet 14.oktober kom det opp nye friske innsalg - og me er interesserte i fleire!
Set av denne kvelden. Ikkje la sjansen til å høyra Mette gå ifrå deg. 
Møt opp - anten du er medlem eller ikkje. Alle er velkomne!
Helsing Bygdekvinnelaget

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716