.
FaceBook

Andre pinsedag, 16. mai 2016, er det igjen klart for folkefest i Ølmedal. Mosjonsløpet Ølmedal Rundt vert arrangert for 29. gong på rad, og trekkjer nærmare 1000 trimmarar og aktive løparar til bygda.

 - Det blir ein flott førfest og fin opptakt til 17.mai. Får du med deg løpet 2. pinsedag kan du dobla iskvoten på nasjonaldagen, seier Lars Olav Larsen, leiar av arrangementkomiteen.  

.
FaceBook

Grendeutvalet har planar om å rusta opp treningsrommet.
Er det nokon som har treningsutstyr ståande som dei ikkje brukar, og vil kvitte seg med?
Ta kontakt med ein i grendautvalget dersom det er aktuelt.
Me har planar om å kjøpe nytt utstyr også, men alle bidrag er positivt.
Helsing Grendeutvalet

.
FaceBook

Me takkar for alle loppene me fekk også i år og for alle som kom for å handle, drøse, drikke kaffi og ete kake. Var ikkje mykje kake igjen.
Litt lopper var det att, men desse kom Etne brukthandel og henta. Tusen takk til alle som bidrog!

.
FaceBook

Det nærmar seg frist for høyring angåande alternativ for kommunesamanslåing. Alternativa er:
0-alternativet = Vindafjord kommune held fram som ein kommune
VE = Vindafjord og Etne kommune
VESS = Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal kommune
Me i grendeutvalget vil gi ei tilbakemelding på dette og har du ei meining om det vil me gjerne høyre den. Frist for dette 12. april.  Sjå kommunen sine nettsider for meir informasjon:  vindafjord.kommune.no

Minner også om kommuneplanen som også ligg ute på høyring no.
Den har frist 13. mai. Sjå kommunen sine nettsider her for informasjon.
Dei har også kommuneplanen liggande på rådhuset for dei som ikkje brukar nettet.
Har du ei tilbakemelding, gi den til leiar i Imsland grendeutval:
Hanne E. Imsland , tlf: 41427520 eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

.
FaceBook

.
FaceBook

Vil du leige eller har bruk for lydanlegget på bygdahuset?
Ta kontakt med Stein Gunnar Hustveit tlf 950 38 546.


1 Lydanlegget blir ikkje leigd ut utan at Stein Gunnar har ansvaret.
2 Leige av anlegget er gratis
3 Du betaler Stein Gunnar for jobben, avtal pris med han.

.
FaceBook

Det vert halde  årsmøte i representantskapet for året 2015 på Bygdahuset onsdag 2. mars klokka 19.30
I samsvar med vedtektene skal møte handsama fylgjande foreløpige sakliste:    

1. Årsmelding og reknskap
2. Framlegg til budsjett for komande år.
3. Val av leiar i representantskapet for komande år. (Vald blant representantane.)
4. Val av styremedlemmer m/varamenn, leiar og nestleiar.
5. Val av revisorar
6. Andre saker som står på saklista.

Andre saker som styre eller andelseigarar vil ha opp til drøfting/vedtak i årsmøte, må vera representantskapet i hende  seinast 2 veker før møte.
Endeleg innkalling og sakliste kjem ei veke før møtet.

Sverre Hustveit
leiar i representantskapet.
– Tlf. 47269900,      epost:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

.
FaceBook

Rådmannen har levert si innstilling til revidert plan. Saka skal handsamast i formannskapet i byrjinga av februar 2016.
Planutkastet skal så leggjast ut til offentleg ettersyn. Endeleg vedtak for både samfunnsdelen og arealdelen skal etter planen skje i løpet av våren / hausten 2016.
Informasjon frå kommunen finn ein HER
Innspel til arealdelen frå folkemøte og grendautval.

.
FaceBook


Tysdag 19.01 blir det skeisedag på Børkjelandsvatnet kl 16.30.
Det blir sal av pølser og solbærtoddy/kaffe. Dei som ikkje har skeiser kan evt. ha med seg ski. Open dag for alle

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716