.
FaceBook

På fredag 3. mai startar Imsland Landhandel opp med «Handlebuss»
Bussen går kvar fredag.

.
FaceBook

.
FaceBook


 (Foto: John Gunnar Skien / Fylkesmannen i Rogaland)

Klikk her og les heile artikkelen på nettsida til Fylkesmannen i Rogaland

.
FaceBook

Det er familiegudsteneste søndag 10.mars kl 11.00. Det er avslutninga for "Den store skattejakta" i kyrkja for 1.-3.klasse. Dei har hatt 4 samlingar i kyrkja og gått på skattejakt der. Dei skal delta i gudstenesta med song og få utdelt bok og diplom. Kjekt om mange vil kome og høyre på dei! 
Mvh Berit Stople - trusopplærar i Vindafjord 

.
FaceBook
Formann i representantskapet er Morten Svandal.

Styret i bygdahuset 2019: 
Formann: Bodil Imsland
Nestformann: Erik Åsheim
Sekretær: Marie Imsland
Kasserar: Elida Serine Vikre
Styremedlem: Espen Nordtveit

Nytt kontonummer til trimrommet: 3244.66.00175
For kr 1000,- kan du trimma kor mykje du vil i eit heilt år - og du betalar medlemsavgift for kalenderåret. 

.
FaceBook

Soknerådet har hatt fem møter og har handsama 23 saker i 2018. Me har ein representant i Vindafjord kyrkjelege fellesråd, ein i felles utval for trusopplæring (FUT), to representantar i diakoni utval, og ein i lokal trusopplæringsutval for Imsland, Vikedal og Sandeid.

.
FaceBook

Det vert årsmøte i Imsland Grendautval på Imsland Bygdahus måndag 4. mars kl. 19.00.
Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Val av møteleiar
 3. Val av 2 til å skriva under i møteboka saman med møteleiar
 4. Årsmelding
 5. Rekneskap
 6. Innkomne saker
 7. Val
 8. Ymse

  Innkomne saker må vera hjå ein i styret innan 7 dagar før årsmøtet. Styret i år har vore: Leiar Hanne E. Imsland, nestleiar Ann Helen Olsen, kasserar Kristin Schibevaag, sekretær Anette Klungtveit, styremedlemmer Ann Kristin Eikeland og Monika Vanvik.

  Vel møtt!
  mvh Grendautvalet
.
FaceBook

Vindafjord kommune har for tida eit pågåande prosjekt for å få folk til å flytta til bygdene våre. I den anledning inviterer Imsland Grendautval alle som bur i Imsland til folkemøte på Imsland Bygdahus torsdag 14. februar 19.00.

Me ønsker å komme fram til kva som må til for å få folk til å flytte til bygda vår. Me ønsker å søke midlar til dette, og treng hjelp av dykk til å finne gode idear!

Håpar de tar turen og vil hjelpa oss med dette! 
Helsing Imsland Grendauvtal.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716