Er der nokon i Imsland som ynskjer å ta på seg å vera komiteleiar for TV-aksjonen 2014?
Innsamlinga går til Kirkens Nødhjelp og blir arrangert søndag 19. oktober.

Ta kontakt med Turid K. Rønnevik innan 31. august viss du er interessert.
Telefon 99013494.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716