Rutetabellar


Bussruter.

Båtruter.

Ferjeruter Rogaland

 

Sponsorar


Kommunen overtok Imsland vassverk frå årsskiftet slik som planlagt, og
overgangen har så langt gått greit. Det nye pumpehuset blir truleg ferdig
til sommaren, og kommunen vurderer å leggja ny leidning direkte frå
pumpehuset til høgdebassenget.

Rekneskapen for vassverket for 2010 er nå klar, og kan lesast HER. Det viser
eit underskot på drifta på kr 124.493,-. I tillegg kjem kostader ført i
2011, slik at det reelle underskotet på drifta i fjor var 130.948,-.
Kostnader med det nye pumpehuset er då halde utanfor.

Dersom nokon av medlemene ynskjer utskrift av rekneskapen tilsendt, ta
kontakt med underteikna på telefon 91753446.

Theodor Imsland
Leiar


.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716