Måndag 30. august skal utval for drift, utvikling og kultur handsame søknad om overføring av Imsland vassverk til kommunen.

Rådmannen rår til at kommunen tek over vassverket frå 1. januar 2011. Du finn saksutgreiinga her.

.
FaceBook

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716