Sponsorar


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


Me vil igjen ønskja velkommen til Ølmedal Rundt, eit av dei eldste og mest tradisjonsrike mosjonsløpa i vår region. Som alltid blir løpet arrangert 2.pinsedag, og dette året blir det feiring i Ølmedal for turgåarar, barn, aktive og publikum 20.mai 2024.  

 

Onsdag 20.mars kl.19.00 på bedehuset.
Det vert kveldsmat, gjennomgang av årsmelding og budsjett.
Alle bygdefolk velkomne!

Dato: 08.02.24.
Kl. 19.00.
Sted: Imsland Bygdahus.

Saker til behandling for årsmøte er som følger:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Val av to stemmerettmessige til å underskrive protokollen saman med møteleiaren
5. Styrets årsmelding
6. Rekneskap
• Tilgjengeleg på årsmøte.
7. Val av styremedlemmer og varamedlemmer
• 1. stk. styreleiar.
• 2. stk. styremedlemmer.
• 3. stk. varamedlemmer.
8. Val av revisor
• 1. stk.

Har du kandidatar til; styreleiar, styremedlemar og varamedlemar i Imsland Grendautval? Ta gjerne kontakt på mail eller med ein i styret.
Vedtekter: Vedtekter_for_Imsland_Grendautval.pdf

Styret Imsland Grendautval

Onsdag 28. februar 2023 klokka 20:00 på Bygdahuset

Framlegg som nokon ynskjer å få handsama på møtet må være sendt undertegna innan 14. februar.

Dersom det blir endringer i saksliste blir dette publisert på denne sida innan 21. februar.
Før årsmøtet byrjar blir det val av representantar til B-gruppa, med personlege varamedlem.

Foreløpig saksliste:
Sak 1/2024: Val av 2 personer til å underskrive protokoll
Sak 2/2024: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 3/2024: Orientering frå styret: Årsmelding og rekneskap for 2023
Sak 4/2024: Vedtak av budsjett for 2024
Sak 5/2024: Val av leiar for Representantskapet
Sak 6/2024: Val av styremedlemmer og varamenn
Sak 7/2024: Val av Styreleiar og nestleiar
Sak 8/2024: Val av revisorar
Sak 9/2024: Val av nytt medlem i valnemda

Me treng minimum 6 representanter for å være vedtaksdyktige, så gi beskjed til undertegna om du ikkje har høve til å møte.

Morten Svandal
Leiar Representantskapet
Telefon: 952 07 657
E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Kontakt:

Bente Kjos-Wenjum: bente.kjos@gmail.com tlf: 472 31 735
Lasse Skipevåg: lars@skipevag.com tlf: 905 25 716